Skip to main content

Live overføring av video fra hummerhotell

Klikk her for å se live hummer kamera

På fjordbunnen utenfor Sjøtorget har Drøbak akvarium plassert ett «hummerhus»

Foran huset har vi plassert ett undervannskamera som filmer og sender fra fjordbunnen 24 timer i døgnet.

Følg med på akvariets eget «Big Brother»-program. Hummeren gjemmer seg gjerne bort i fjellsprekker og naturlige skjul.
Derfor bor det ofte hummer i huset fra tidlig vår til sen høst. På vinteren går hummeren dypere, og er en mer sjelden gjest.
Ofte dukker det opp nysgjerrig fisk, krabber og andre dyr som er innom.

Videoovervåkning av Hummer

Prosjektet ble startet av Ronny Steen og Sondri Ski som et samarbeid mellom Institutt for Naturforvalting ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (INA, UMB) og Drøbak akvarium.
Formålet med videoovervåkningen var å få detaljinformasjon om hummerens døgnaktivitet, sett i lys av de ulike årstidene og ulike miljøforhold.

Hummerhuset med videokamera er plassert ute i Oslofjorden, 200 meter utenfor Drøbak akvarium på 15 meters dyp.
Videoopptaket vises også på en storskjerm inne på selve akvariet.

De involverte var (alfabetisk rekkefølge): Jessica Marks, Julianne Island, Ronny Steen, Sondre Ski, Thrond Haugen.

Les mer om prosjektet på følgende link / More info about this project in english on the following link