• Forsiktig Apning

Akvariet åpner igjen 24. april


Drøbak Akvarium har vært stengt for publikum som følge av Covid 19- situasjonen.
Siden den gang har våre dyktige ansatte/frivillige jobbet med å sikre forsvarlig drift
av krevende tekniske anlegg og god dyrevelferd,
samt begrense konsekvensene av et fullstendig inntektstap.

Forsiktig åpning

Akvariet har fra dag en forberedt løsninger for en ny normalsituasjon tilpasset nasjonale smitteverntiltak, som kan vare over tid. Vi har nå besluttet at vi gjennomfører en forsiktig åpning for publikum fredag 24. april, med relevante smittevernstiltak på plass.


Enveiskjørt” Akvarie

I forbindelse med åpningen innføres tiltak som blant annet: «enveiskjøring» av publikums-flyten innendørs, følg piler for veien dere skal gå og hold avstand til de som er foran dere og det samme gjelder de som kommer bak. Avstanden skal være minimum 2 meter til neste gruppe, ha gjerne større avstand.

Respekter hverandre.

Det er hyggelig å besøke akvariet, og noen trenger litt mer tid enn andre.
Dere som trenger mer tid, ta hensyn til de som kommer bak. Istedenfor å bli veldig lenge på ett sted, anbefaler vi dere å ta en runde eller to innom akvariet, slik at det ikke blir til irritasjon for andre.


Vask hender

Benytt stasjoner for desinfisering og håndvask og øvrige generelle smittevernstiltak fra Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Åpningstider, ved forsiktig åpning

Hverdager:
mandag - fredag
10:00 - 16:00

Helg: lørdag - søndag
10:00 - 18:30